Biệt Thự Spendora 

WHERE

Hà Nội

WHEN

2017

Biệt thự Spendora

WHAT

ngu master v10000
ngu master v2
ngu master v4
ngủ_master_v7
ngủ_master_v5
ngu master v3
ngủ_master_v9
ngủ_master_v80000
ngủ_master_v6
Ms linh 4
ml2
ml1
ml2

667M2

SQUARE