BE IN 
TOUCH
  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon

ADD | 14B Ngõ 6, Vạn Phúc, Ba Đình , Hà Nội

Tel | 02462992727

Mail | info@icvietnam.com.vn

IC INTERIOR DESIGN

Văn Phòng Điều Hành Thanh Hà

WHERE

Khu Đô Thị Thanh Hà,Hà Nội

WHEN

2017

Văn Phòng Đi ều Hành Thanh Hà

WHAT

2765M2

SQUARE

IC INTERIOR

DESIGN