Văn Phòng Mường Thanh- CC5A

WHERE

Tòa CC5A Linh Đàm, Hà Nội

WHEN

2017

Văn Phòng Mường Thanh

WHAT

Reception & Waiting Area
Reception & Waiting Area
Reception & Waiting Area
Reception & Waiting Area
Reception & Waiting Area
Working Station
Working Station
Working Station
Working Station
Working Station
Working Station
Working Station
CEO Room
CEO Room
CEO Room
CEO Room
Canteen
Canteen
Canteen
Canteen
Canteen
Canteen
Phong Hop
Phong Hop

SQUARE

3140M2

BE IN 
TOUCH

IC INTERIOR DESIGN

ADD | 14B Ngõ 6, Vạn Phúc, Ba Đình , Hà Nội

Tel | 02462992727

Mail | info@icvietnam.com.vn

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon

IC INTERIOR

DESIGN