Văn Phòng FPT

WHERE

Hà Nội

WHEN

2015

Văn Phòng FPT

WHAT

Quầy Lễ Tân
Quầy Lễ Tân
Khu Nghỉ Ngơi
Khu Nghỉ Ngơi
Phòng Họp
Phòng Họp
Phòng Chức Năng
Phòng Chức Năng
Phòng Chức Năng
Hành Lang
Hành Lang

SQUARE

185M2