Penthouse Mrs Hà

Hòa Bình Green

WHERE

Hòa Bình Green, Hà Nội

WHEN

2016

Penhouse Mrs Hà

WHAT

MHkhach 4
MHKHACH 3
MHbep an 2
MHbep an 1
MHbep an 3
MHbep04
MHkhach 1
MHkhach 2
MHBBQ1
MHsanh
MHngu master 02
MHngu master 03
MHngu master 01
MHwc master
MHwc con gai (1)
MHngu con trai (1)
MHngu con trai (3)
MHngu con gai (5)
MHwc tang 1 PA2 (2)
MHwc tang 1 PA2 (1)

SQUARE

250M2

BE IN 
TOUCH

IC INTERIOR DESIGN

ADD | 14B Ngõ 6, Vạn Phúc, Ba Đình , Hà Nội

Tel | 02462992727

Mail | info@icvietnam.com.vn

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon

IC INTERIOR

DESIGN