Penthouse Số 7 - Hòa Bình Green

WHERE

Hòa Bình Green, Minh Khai , Hà Nội

WHEN

Tháng 10, 2016

Penthouse Số 7 - Hòa Bình Green

WHAT

s74
s72
s75
s71
s73
s76
s77
s78
s713
s712
s714
s716
s715
s719
s718
s717
s710
s79

SQUARE

250M2

BE IN 
TOUCH

IC INTERIOR DESIGN

ADD | 14B Ngõ 6, Vạn Phúc, Ba Đình , Hà Nội

Tel | 02462992727

Mail | info@icvietnam.com.vn

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon

IC INTERIOR

DESIGN

s79