Penthouse Số 7 - Hòa Bình Green

WHERE

Hòa Bình Green, Minh Khai , Hà Nội

WHEN

Tháng 10, 2016

Penthouse Số 7 - Hòa Bình Green

WHAT

s74
s72
s75
s71
s73
s76
s77
s78
s713
s712
s714
s716
s715
s719
s718
s717
s710
s79

SQUARE

250M2