Penthouse Số 7 - Hòa Bình Green

WHERE

Hòa Bình Green, Minh Khai , Hà Nội

WHEN

Tháng 10, 2016

Penthouse Số 7 - Hòa Bình Green

WHAT

SQUARE

250M2

BE IN 
TOUCH

IC INTERIOR DESIGN

ADD | 14B Ngõ 6, Vạn Phúc, Ba Đình , Hà Nội

Tel | 02462992727

Mail | info@icvietnam.com.vn

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon

IC INTERIOR

DESIGN