Khách Sạn Grand -Đà Nẵng

WHERE

Đà Nẵng

WHEN

2017

Khách sạn Grand Đà Nẵng

WHAT

Sảnh chính
Sảnh chính
Sảnh chính
Sảnh chính
Sảnh chính
Sảnh chính
Sảnh chính
Lobby Bar
Lobby Bar
Lobby Bar
Lobby Bar
Lobby Bar
Lobby Bar
Nhà Hàng Buffet
Nhà Hàng Buffet
Nhà Hàng Buffet
Nhà Hàng Buffet
Nhà Hàng Buffet
Nhà Hàng Buffet
Nhà Hàng Buffet
Nhà Hàng Buffet
Nhà Hàng Buffet
Nhà Hàng Buffet
Sky Bar
Sky Bar
Sky Bar
Sky Bar
Sky Bar
Sky Bar
Sky Bar
Sky Bar
Sky Bar
Sky Bar
Sky Bar
Sky Bar
Sky Bar
Sky Bar

2452M2

SQUARE

BE IN 
TOUCH

IC INTERIOR DESIGN

ADD | 14B Ngõ 6, Vạn Phúc, Ba Đình , Hà Nội

Tel | 02462992727

Mail | info@icvietnam.com.vn

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon

IC INTERIOR

DESIGN