Căn Hộ HH2B
Mr Dương

WHERE

Linh Đàm, Hà Nội

WHEN

2015

Căn Hộ HH2B

WHAT

Living & Dinning Area
Living & Dinning Area
Living & Dinning Area
Living & Dinning Area
Living & Dinning Area
v8
Kitchen
Kitchen
Master Bedroom
44000
22000
10000
Master Bedroom
80000
Bathroom
Logia
4
2
3
2
4
3
2
1

SQUARE

130M2