Tổ Hợp Vui Chơi Giải Trí VRC Vinh

WHERE

Tp Vinh, Nghệ An

WHEN

2016

VRC, Vinh

WHAT

SQUARE

8285M2

BE IN 
TOUCH

IC INTERIOR DESIGN

ADD | 14B Ngõ 6, Vạn Phúc, Ba Đình , Hà Nội

Tel | 02462992727

Mail | info@icvietnam.com.vn

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon

IC INTERIOR

DESIGN

Lobby Tầng 1