Căn Hộ Mẫu CT15
Việt Hưng

WHERE

Khu Đô Thị Việt Hưng, Hà Nội

WHEN

2016

Căn Hộ Mẫu CT15

WHAT

Living & Dinning Area
Living & Dinning Area
Living & Dinning Area
Living & Dinning Area
Living & Dinning Area
Kitchen
Kitchen
Master Bedroom
Master Bedroom
Master Bathroom

SQUARE

103M2