Căn Hộ Dlepondor

Mrs Huyền

WHERE

Hoàng Cầu, Hà Nội

WHEN

2016

Căn Hộ Dlepondor

WHAT

Livingroom & Kitchen Area
Livingroom & Kitchen Area
Livingroom & Kitchen Area
Livingroom & Kitchen Area
Livingroom & Kitchen Area
Livingroom & Kitchen Area
Livingroom & Kitchen Area
Livingroom & Kitchen Area
Livingroom & Kitchen Area
Master Bedroom
Master Bedroom
Master Bedroom
Master Bedroom
Logia
Master Bathroom
Master Bathroom
Children Room
Children Room
Children Room
Common Bathroom
Common Bathroom
Common Bathroom

SQUARE

103M2